Protokół konkursu literackiego "Gdy myślę Ojczyzna"

Protokół

konkursu literackiego

„Gdy myślę Ojczyzna”

08.11.2018r

Komisja w składzie:

  1. Krystyna Artemiuk
  2. Maria Włodarska
  3. Beata Heromińska

 

stwierdza, że w dniu 08.11.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu został rozstrzygnięty konkurs literacki do którego zgłoszono  9 prac. Komisja konkursowa po wnikliwej ocenie postanowiła nagrodzić następujące osoby:

Miejsce I- Julia Parzuchowska- kl. VI- Drążdżewo

Miejsce II- Wojciech Napierkowski- kl. VI Drążdżewo

Miejsce III- Wiktoria Pogorzelska- kl. VII Drążdżewo

  WYRÓŻNIENIA

Oliwia Płuciennik- kl. VIII Drążdżewo

Joanna Kacprzyńska- kl. VI Drążdżewo

Katarzyna Glinka- kl. VIII Raki

Paulina Goździewska- kl. VII Drążdżewo

Klaudia Bednarczyk- kl. VI Drążdżewo

Piotr Lipka- kl. VIII Drążdżewo

 

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu. Gratulujemy wszystkim osobom , które wzięły udział w konkursie.