Wyszukiwarka

HomeO nasStatut

Statut

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W KRASNOSIELCU

§ 1
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu, zwany dalej GOK, został
utworzony na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Krasnosielcu nr
XXI/88/87 z dnia 9 grudnia 1987 roku w sprawie utworzenia Gminnego
Ośrodka Kultury.
GOK jest samorządową instytucją kultury na podstawie art. 9 ust. 1
Ustawy z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity : Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z
późniejszymi zmianami).
§ 2
1. GOK swoją działalnością obejmuje gminę Krasnosielc.
2. Siedzibą GOK jest Krasnosielc.
3. GOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr 1 i na mocy
artykułu 14 działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 1997 r. Nr
110, poz. 721 z późniejszymi zmianami) ma osobowość prawną.

Rozdział II
Cel i podmiot działania

§ 3
Celem GOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej
i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnienie i promocja
kultury, w tym lokalnej i komunikacji społecznej.
§ 4
Podstawowym celem GOK jest pozyskiwanie i przygotowanie
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej
wartości.
§ 5
Do podstawowych zadań GOK należy w szczególności:
1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i społecznej
dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. Wspieranie, popularyzowanie i promocja twórczości artystycznej ze
wszystkich dziedzin sztuki,
3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury,
4. Tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła
ludowego, artystycznego oraz stała pomoc dla zespołów amatorskiego
ruchu artystycznego oraz grup środowiskowych i obywatelskich,
5. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi placówkami i
organizacjami społecznymi, a także kontaktów międzynarodowych w
zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez
kulturalnych i rekreacji ruchowej,
7. Upowszechnianie wiedzy o swoim regionie i gromadzenie dokumentacji
dotyczącej historii gminy Krasnosielc,
8. Działalność metodyczna polegająca na wypracowaniu innowacyjnych
form i metod pracy społeczno – kulturalnej w środowisku lokalnym,
9. Promowanie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących
społeczność lokalną,
10.Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami,
stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w
zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych
wspierających rozwój lokalny.
GOK na zasadach ogólnych:
1. Organizuje spektakle, koncerty, wystawy, spotkania, odczyty,
2. Organizuje imprezy rozrywkowe,
3. Świadczy usługi szkoleniowe (np. nauka tańca, nauka gry na
instrumentach itp.),
4. Prowadzi wynajem pomieszczeń GOK na spotkania, kiermasze, imprezy
okolicznościowe,
5. Prowadzi wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§ 6
GOK samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.
§ 7
Program merytoryczny i finansowy GOK zatwierdza Dyrektor GOK
§ 8
1. Na czele GOK – u stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością,
reprezentuje GOK na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje Wójt Gminy Krasnosielc na czas określony lub
nieokreślony.
3. Pracowników GOK zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor GOK.
§ 9
Organizację wewnętrzną GOK określa regulamin organizacji nadawany przez
Dyrektora GOK po zaopiniowaniu go przez Wójta Gminy.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 10
I. Źródłem dochodu GOK są:
1. Dotacje z budżetu,
2. Wpływy z prowadzonej działalności,
3. Środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,
4. inne źródła.
II. Wysokość rocznej dotacji dla GOK ustala Rada Gminy na podstawie
zapotrzebowania sporządzonego przez Dyrektora GOK.
§ 11
Podstawą gospodarki finansowej GOK jest roczny plan finansowy zatwierdzony
przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę
Gminy.
§ 12
GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ust. 27 – 28
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 13
GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem
siedziby.
§ 14
Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

Galeria losowa

Licznik odwiedzin

925077
DziśDziś272
WczorajWczoraj256
w tym tygodniuw tym tygodniu2125
w tym miesiącuw tym miesiącu6244
wszystkiewszystkie925077

Kto jest on-line?

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Kalendarz imprez

lipiec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najczęściej czytane:


Dzisiaj jest: Niedziela
21 Lipca 2019
Imieniny obchodzą
Andrzej, Benedykt, Daniel, Paulina,
Prakseda, Prokop, Stojsław, Wiktor,
Wiktoriusz

Do końca roku zostało 164 dni.
Zodiak: Rak

Rozmówki