Regulamin konkursu "Kartka Świąteczna"

REGULAMIN

Konkursu "Najładniejsza kartka bożonarodzeniowa"

 

Nieodzownym symbolem Świąt Bożego Narodzenia są kartki bożonarodzeniowe wysyłane do krewnych i przyjaciół. Kartki, szczególnie wykonane samodzielnie, to dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości. Popularyzacja regionalnej twórczości związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia, jak również stworzenie możliwości konfrontacji artystycznej i poszerzenia wiedzy na temat sposobów wykonania kartek bożonarodzeniowych  to cel, jaki przyświeca konkursowi, do którego serdecznie zapraszamy, licząc na ciekawe prace.

 

I. Organizator

Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu

 

II. Cele konkursu

 • Zachowanie tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych.
 • Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania kartek bożonarodzeniowych z wykorzystaniem akcentów regionalnych.
 • Prezentacja kartek bożonarodzeniowych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży, wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia.
 • Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.

 

III. Warunki uczestnictwa

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy „O” i uczniowie szkół podstawowych
 • Kartkę bożonarodzeniową należy opatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane:

 imię i nazwisko, wiek uczestnika, miejscowość.

 

IV. Kategorie i ocena

Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu, które wybierze spośród

wszystkich uczestników jednego zwycięzcę w każdej kategorii przyznając mu pierwsze miejsce oraz dodatkowo może nagrodzić trzech uczestników przyznając im wyróżnienia.

Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez organizatora: książki, pomoce naukowe, artykuły plastyczne. Nie będzie tym razem nagród pocieszenia dla wszystkich uczestników.

 • Kategoria I 6 lat
 • Kategoria II   7-8 lat
 • Kategoria III  9-10 lat
 • Kategoria IV 11-12 lat

V. Terminy

Kartki bożonarodzeniowe należy dostarczyć w terminie do 8 grudnia 2014 roku (poniedziałek) do siedziby GOK w Krasnosielcu. Kartki bożonarodzeniowe dostarczone po wyznaczonym  terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Kartki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w przeciągu tygodnia od momentu złożenia prac konkursowych o czym zwycięzców powiadomi organizator.