gokkrasnosielc@op.pl

29-7175-205

Odsłony: 1628

b_416_277_16777215_00_images_bee-1726659_1920.jpg

 

KONKURS PLASTYCZNY

z okazji Światowego Dnia Pszczół”

„Wielki Świat Pszczół”

REGULAMIN

1. Organizatorami konkursu są:

- Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu

- Gmina Krasnosielc

2. Wielki Świat Pszczół to konkurs plastyczny, którego celem jest popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych roli i znaczenia pszczoły miodnej dla środowiska naturalnego,

a także edukacja ekologiczna i propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców regionu.

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

 

4. Cele konkursu:

- Poszerzanie wiedzy na temat życia pszczół i ich zwyczajów.

- Rozwijanie aktywności twórczej.

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni.

- Uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę.

 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujacychkategoriach wiekowych:

I - Przedszkole

II – klasy I-III SP

III – klasy IV-VI SP

IV – klasy VII-VIII SP

V- szkoła ponadgimnazjalna

VI- dorośli

 

6. Każdy uczestnik może nadesłać jedną samodzielnie wykonaną pracę płaską techniką malarską -farba plakatowa, farba akrylowa, farba olejna, akwarela, pastele suche, pastele olejne, kredka, cienkopisy, ołówek, wyklejanka, wydzieranka, wydrapywanka, kolaż,  - format A3/A2/A1- czyli całkowita dowolność ! Dla kat V i VI dodatkowa opcja, można wykonać pracę przestrzenną.

 

7. Kartę zgłoszenia po wypełnieniu prosimy przykleić na odwrocie pracy.

 

8. Pracę należy dostarczyć lub nadesłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu, ul. Rynek 40a, 06-212 Krasnosielc.

 

9. Termin nadsyłania prac upływa dnia 17.05.2021r.

 

10. Organizator powoła niezależne jury, które dokona oceny prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu- piękne i pyszne!

 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi 20.05.2021r. – w dniu Światowego Dnia Pszczół, o czym poinformujemy nagrodzonych telefonicznie. 

 

12. Udział w konkursie wiąże się z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tej pracy przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:

 

13. Prace nadesłane przechodzą na własność organizatora. Jeśli autor pracy chciałby pracę odebrać po konkursie, prosimy o informację na karcie zgłoszeniowej. Zwrot prac nastąpi w dn. 21 maja 2021r. w GOK.

 

14. O sposobie odebrania nagród poinformujemy telefonicznie.
 
*Dane z karty zgłoszeniowej można wpisać samodzielnie na odwrocie pracy

Kliknij, aby pobrać regulamin oraz załącznik